PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY

Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej
Wydział “Artes Liberales”
Uniwersytet WarszawskiKierownik Pracowni

Dr hab. Anna Skolimowskaas@al.uw.edu.pl

PracownicyWspółpracownicy


 • Dr Dagmar Bronner (Emden)
 • Marijke De Wit (Gandawa)
 • Patrick Fiska (Wiedeń)
 • Angelina Gerus (Warszawa/Mińsk)
 • Dr hab. Marek A. Janicki (Warszawa)
 • Dr Konrad Kokoszkiewicz (Warszawa)
 • Dr hab. Paul Martin Langner (Kraków)
 • Manuela Mayer (Wiedeń)
 • Dr Hanna Paulouskaya (Warszawa)
 • Patryk Sapała (Warszawa)
 • Dr Alicja Sumowska (Toruń)
 • Dr Marcin Sumowski (Toruń)
 • Magdalena Turska (Sulejówek)
 • Alyaxey Yaskevich (Warszawa)


Międzynarodowa Rada Naukowa programu
„Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”


1. Prof. Jerzy AXER (Uniwersytet Warszawski, Polska) – przewodniczący Rady
2. Prof. Andrzej BOROWSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
3. Prof. Antonio DÁVILA PÉREZ (Universidad de Cádiz, Hiszpania)
4. Marijke DE WIT (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, Gandawa, Belgia)
5. Prof. Klaus GARBER (Universität Osnabrück, Interdisziplinären Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Niemcy)
6. Dr hab. Marek A. JANICKI (Uniwersytet Warszawski, Polska)
7. Prof. Arne JÖNSSON (prof. emeritus, University of Lund, Szwecja)
8. Prof. Krzysztof KOPIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
9. Prof. Walther LUDWIG (prof. emeritus, University of Hamburg, Niemcy)
10. Prof. Janusz MAŁŁEK (prof. emeritus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
11. Dr hab. Anna SKOLIMOWSKA (Uniwersytet Warszawski, Polska)
12. Prof. Janusz TANDECKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
13. Dr. hab. Andreas ZAJIC (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Austria)Byli członkowie rady, pracownicy i współpracownicy

Tatiana Abukhouskaya
Prof. Marian Biskup (zm. 2012)
Prof. Teresa Borawska
Prof. Małgorzata Borowska
Dr Jeanine De Landtsheer (zm. 2021)
Prof. Antonio Fontán Peréz (zm. 2010)
Witold Grzechnik (zm. 2022)
Joanna Gutek
Dr Stefan Hartmann (zm. 2016)
Dr Manfred Hollegger
Prof. Joseph IJsevijn (zm. 1998)
Justyna Jadachowska
Dr hab. Ambrozja Jadwiga Kalinowska, OSB
Prof. Craig Kallendorf (zm. 2023)
Anna Karykowska
Dr hab. Barry Keane
Katarzyna Kotońska, OCD
Dr hab. Valentina Lepri
Prof. Enrique Llamas Martinez, OCD (zm. 2017)
Dr Jerzy Mańkowski (zm. 2022)
Prof. Mieczysław Mejor
Dr Tomasz Ososiński
Dr Paulina Pludra-Żuk
Tomasz Płóciennik
Prof. Rex Rexheuser (zm. 2022)
Prof. Paul Gerhard Schmidt (zm. 2010)
Giulia Simonini
Prof. Jerzy Skowronek (zm. 1996)
Robert Sochań
Prof. Witold Szczuczko (zm. 2012)
Prof. Mikołaj Szymański
Dr hab. Ryszard Tomicki
Prof. Maria Isabel Velázquez Soriano
Dr Joanna Ziabicka
Isabella Żołędziowska