Liczba odwiedzin: 20642

PRACOWNICY i WSPÓŁPRACOWNICY

Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej
Wydział “Artes Liberales”
Uniwersytet WarszawskiKierownik Pracowni

dr hab. Anna Skolimowskaas@al.uw.edu.pl

Pracownicy i współpracownicyMiędzynarodowa Rada Naukowa programu „Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”

1. Prof. dr hab. Jerzy AXER (Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”) – przewodniczący
2. Prof. dr hab. Marian BISKUP (zm. 2012)
3. Prof. dr hab. Andrzej BOROWSKI (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki)
4. Prof. Dr. Antonio DÁVILA PÉREZ (Universidad de Cádiz, Hiszpania)
5. Dr. Jeannine DE LANDTSHEER (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, projekt Iusti Lipsi Epistolae)
6. Marijke DE WIT (Ghent, Belgia, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde)
7. Prof. Dr. Antonio FONTÁN PÉREZ (zm. 2010)
8. Prof. Dr. Klaus GARBER (Universität Osnabrück, Interdisziplinären Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit)
9. Dr. Stefan HARTMANN (zm. 2016)
10. Dr. Manfred HOLLEGGER (Graz, Österreichische Akademie der Wissenschaften, projekt Maximilian Regesten
11. Prof. Dr. Joseph IJSEWIJN (zm. 1998)
12. Dr Marek A. JANICKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny)
13. Dr. Arne JÖNSSON (projekt Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, Lund Universitet, Szwecja)
14. Prof. Dr. Craig KALLENDORF (Texas A&M University, College Station, USA)
15. Prof. Dr. Walther LUDWIG (prof. emeritus, Universität Hamburg, Niemcy)
16. Prof. dr hab. Janusz MAŁŁEK (prof. emeritus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
17. Prof. Dr. Rex REXHEUSER (prof. emeritus, Lüneburg, Niemcy, były dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie)
18. Prof. Dr. Paul Gerhard SCHMIDT (zm. 2010)
19. Dr Anna SKOLIMOWSKA (Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”)
20. Prof. dr hab. Jerzy SKOWRONEK (zm. 1996)
21. Prof. dr hab. Witold SZCZUCZKO (zm. 2012)
22. Prof. dr hab. Janusz TANDECKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki)
23. Prof. dr hab. Andrzej WYCZAŃSKI (zm. 2008)Projekt graficzny strony: Magdalena Lewandowskamagda@p4w.pl