Liczba odwiedzin: 3669

I nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w konkursie za rok 2022

w kategorii "Edycje Źródłowe i pomoce naukowe" dla książki:

Corpus epistularum Ioannis Dantisci 1/2

Więcej informacji o konkursie: Nagroda im. Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoA Polish Envoy in England – Five Hundredth Anniversary of Ioannes Dantiscus’s Visit to ‘a very dear Island’


29 listopada 2022 r., godz. 17.30–19.00 w Instytucie Warburga w Londynie


dyskusja panelowa z okazji pięćsetnej rocznicy poselstwa Jana Dantyszka do Anglii

Uczestnicy panelu: prof. Piotr Wilczek, prof. Norman Davies, prof. Anna Skolimowska oraz prof. Howard Hotson

Więcej informacji na stronie: https://warburg.sas.ac.uk/events/ioannes-dantiscus
Broszura: tekst mgr Katarzyny Jasińskiej-Zdun pt. A Polish Envoy in England – Ioannes Dantiscus’s Visit to ‘a Very Dear Island’