Liczba odwiedzin: 4648

Katarzyna Jasińska-Zdun – mgr filologii klasycznej. Specjalizuje się w paleografii łacińskiej i edytorstwie źródeł średniowiecznych i nowożytnych. Zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim w Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” jako współpracownik programu badawczego Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548). Lektorka języka łacińskiego na UW.
Zainteresowania pozanaukowe: muzyka operowa i astronomia.