Liczba odwiedzin: 4649

Magdalena Turska – ur. 1977, inż. informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poza działalnością na rzecz nauk humanistycznych specjalizuje się w systemach dla branży medycznej.
Zainteresowania pozanaukowe: ogrodnictwo.