Liczba odwiedzin: 8809

Magdalena Turska jest inżynierem oprogramowania, współautorką TEI Processing Model oraz oprogramowania TEI Publisher - platformy do publikacji korpusów tekstów. Zaangażowana w projekty open source i działalność społecznościową: członkini zespołu eXist-db a od kilku kadencji Rady Technicznej Konsorcjum TEI (Technical Council) oraz Rady Naukowej (Advisory Board) TAPAS. Pełni rolę redaktora technicznego dla licznych projektów edytorskich, m.in.: Korpus tekstów i korespondencji Jana Dantyszka, Lexicon of Greek Personal Names i LGPN-Ling oraz Digital Mishnah. Służy jako konsultantka przy projektach akademickich związanych z Digital Humanities. Prowadzi warsztaty poświęcone TEI, modelowaniu danych, X-technologiom i projektowaniu aplikacji. Prywatnie miłośniczka ogrodnictwa i gór.