PUBLIKACJE INTERNETOWE

Corpus of Ioannes Dantiscus' Texts and Correspondence / Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka

Edited by Anna Skolimowska (director of the Project), Magdalena Turska (IT specialist), with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun

Manuscript transcription: Tatiana Abukhouskaya, Marijke De Wit, Angelina Gerus, Joanna Gutek, Justyna Jadachowska, Katarzyna Jasińska-Zdun, Konrad Kokoszkiewicz, Tomasz Ososiński, Paulina Pludra-Żuk, Patryk Sapała, Giulia Simonini, Anna Skolimowska, Katarzyna Tomaszuk, Isabella Żołędziowska

Text encoding: Katarzyna Gołąbek, Katarzyna Jasińska-Zdun, Patryk Sapała, Anna Skolimowska, Katarzyna Tomaszuk, Isabella Żołędziowska

Digitalization of microfilms of primary sources: Witold Grzechnik

The index of proper names of persons, places and institutions has been developed with the help of Marek A. Janicki and Katarzyna Gołąbek.

Zawartość KORPUSU *

*Teksty źródłowe opatrzono aparatem krytycznym odnoszącym sie przede wszystkim do źródeł prymarnych, a w uzasadnionych przypadkach także do sekundarnych. Komentarz rzeczowy oraz identyfikacja similiów są nadal opracowywane i aktualizowane na bieżąco.

 1. 1.  Korpus Korespondencji Jana Dantyszka dostępny pełen inwentarz;
  1. 1.1. Listy łacińskie
   1. 1.1.1. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1515-1523 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-20-3),
   2. 1.1.2. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1524-1532 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-21-0),
   3. 1.1.3. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1533-1536 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-33-3),
   4. 1.1.4. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1537-1540 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-10-4),
   5. 1.1.5. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1541-1548 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-11-1),
   6. 1.1.6. Listy Łacińskie do Jana Dantyszka w przygotowaniu,
  2. 1.2. Listy Niemieckie
   1. 1.2.1. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1511-1536 dostępne w wersji pełnotekstowej,
   2. 1.2.2. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1537-1540 dostępne w wersji pełnotekstowej,
   3. 1.2.3. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1541-1544 dostępne w wersji pełnotekstowej,
   4. 1.2.4. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1545-1548 dostępne w wersji pełnotekstowej,
   5. 1.2.5. Listy Niemieckie do Jana Dantyszka w przygotowaniu,
  3. 1.3. Listy w Innych Językach (Hiszpańskie, Polskie, Włoskie, Niderlandzkie, Czeskie, Francuskie) w przygotowaniu,
 2. 2.  Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka dostępne w wersji pełnotekstowej;
  1. 2.1. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1515-1523 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-20-3),
  2. 2.2. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1524-1532 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-21-0),
  3. 2.3. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1533-1536 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-33-3),
  4. 2.4. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1537-1540 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-10-4),
  5. 2.5. Listy Łacińskie Jana Dantyszka, 1541-1548 dostępne w wersji pełnotekstowej (ISBN 978-83-63636-11-1),
  6. 2.6. Wiersze Łacińskie Jana Dantyszka, dostępne w wersji pełnotekstowej,
  7. 2.7. Inne teksty łacińskie Jana Dantyszka (dokumenty, inne), dostępne w wersji pełnotekstowej,
 3. 3.  Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka dostępne w wersji pełnotekstowej;
  1. 3.1. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1511-1536 dostępne w wersji pełnotekstowej,
  2. 3.2. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1537-1540 dostępne w wersji pełnotekstowej,
  3. 3.3. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1541-1544 dostępne w wersji pełnotekstowej,
  4. 3.4. Listy Niemieckie Jana Dantyszka, 1545-1548 dostępne w wersji pełnotekstowej,
  5. 3.5. Inne teksty niemieckie Jana Dantyszka (dokumenty, inne), dostępne w wersji pełnotekstowej,
 4. 4.  Teksty Uzupełniające

INDEKSY w przygotowaniu


Jak cytować KORPUS

W planach

Interaktywne Itinerarium Dantyszka

Inwentarz Biblioteki Dantyszka - Próba Rekonstrukcji