Katarzyna Jasińska-Zdun – mgr filologii klasycznej. Specjalizuje się w dydaktyce języka łacińskiego, w paleografii łacińskiej oraz w edytorstwie źródeł średniowiecznych i nowożytnych (w tym w edytorstwie cyfrowym). Zatrudniona w Uniwersytecie Warszawskim w Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales”; asystentka w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka operowa i astronomia.