Liczba odwiedzin: 14803Anna Skolimowska – ur. 1967, doktor habilitowany nauk humanistycznych, filolog klasyczny, wydawca korespondencji średniowiecznej i renesansowej (Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, internetowa publikacja Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka), kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (WAL UW); specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym, humanistyce cyfrowej; jej zainteresowania badawcze obejmują także erazmianizm hiszpański w świetle korespondencji Dantyszka, język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu, oraz dzieje dawnej książki i księgozbiorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, International Association for Neo-Latin Studies. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, chińskie sztuki walki, wędrówki górskie.

Publikacje